Škuláň

 

Počiatky skupiny siahajú od roku 1972, kedy bola založená päťčlenná skupina ,,Oravský Zenit". Postupom času sa kapela v roku 1986 zredukovala na trojčlennú, ktorá účinkovala v tomto zložení do roku 1990. Kapela dovtedy hrávala len na Slovensku. Po roku 1990 je kapela iba dvojčlenná a začala už aj účinkovať v zahraničí (Poľsko, Čechy, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko).

Hrávame rôzne kultúrne podujatia, svadby, zábavy, plesy, posedenia a rodinné oslavy. Popri našej produkcií robíme aj svadobné odobierky a starejšieho na svadbách. Výber repertoáru sa snažíme prispôsobiť všetkým vekovým skupinám v rôznych regiónoch a štátoch, kde hráme. Repertoár tvoria známe melódie pre všetky vekové generácie, ktoré vyberáme podľa typu hostí a danej nálady od ľudoviek cez repeťácke až po najnovšie hity. Všetky piesne spievame naživo, iba prestávky sú vyplnené hudbou z CD. Počas prestávok vieme hostí hrou na akordeón, heligónku, či saxafón zabaviť hostí aj priamo pri stoloch a zahrať im a spolu s nimi si zaspievať ich obľúbené piesne na želanie. Na vašej akcii vieme v prípade potreby ozvučiť aj ďalších účinkujúcich hostí, ako sú napr. rôzni moderátori, zabávači, starejší, kúzelníci, speváci a pod.

Najstarším členom kapely je Stanislav Škuláň, ktorý stál pri zrode kapely Zenit. Okrem sólového spevu hrá na gitare, saxofóne a heligónke. Je zároveň vedúcim členom kapely.

Najmladším členom kapely je Andrej Škuláň, ktorý je jeho synom. Do kapely nastúpil v roku 1996 na miesto Miroslava Jurčiho, ako študent 2. ročníka konzervatória v Žiline. Hrá na klávesoch, klavíri, organe, akordeóne a spev. Hudbe sa venuje profesionálne, nakoľko má vyštudované konzervatórium a vysokú školu múzických umení. Vyučuje na ZUŠ v Trstenej klavír a keyboard a od roku 1993 pôsobí ako organista v Rímsko-katolíckom kostole v Brezovici.